• El portaveu, Juan Miguel López, explica que “les al·legacions de Cs incideixen en el manteniment, la transparència i la millora dels serveis públics”

 

El portaveu de Cs, Juan Miguel López, “ha presentat una desena d’al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament de Badalona per a 2019”. El ple d’aquest mes de gener portarà l’aprovació definitiva del pressupost, aprovat inicialment amb els vots del PSC, ERC i Guanyem Badalona en Comú (CUP).

 

El regidor de Cs Badalona, Juan Miguel López, ha explicat que en l’elaboració del pressupost de 2019 la seva formació no va ser consultada sobre les necessitats del districte 2 el que va provocar la seva dimissió. “El pressupost de 2019 conté 7 milions d’euros per a inversions a la ciutat, sense incorporar una de les principals demandes d’aquell districte, la redacció d’un projecte per a una nova biblioteca, que donaria servei a 40.000 persones”. Per aquest motiu una de les al·legacions és destinar els recursos per a l’estudi i avantprojecte d’aquesta biblioteca.

 

A més, el portaveu de Ciutadans, Juan Miguel López, ha sol·licitat destinar recursos per a “millorar la transparència municipal o els serveis de recollida de residus”. Concretament es demana destinar recursos per a tenir una nova pàgina web municipal, assegurant la transparència municipal, la navegació ràpida, un nou disseny, i la interoperabilitat d’aquesta per a adaptar-la a l’administració electrònica. En els serveis de recollida de residus, es reclamen recursos per a millorar el servei de deixallería municipal, i que els llocs de contenidors tinguin informació gràfica ampliada i adequada amb els dies i horaris de recollida.

 

Finalment, el portaveu de Cs, ha sol·licitat també “inversions necessàries en el districte 2, com la remodelació d’alguns pipicans, arranjaments d’infraestructures, manteniment de pistes esportives i parcs infantils”. Juan Miguel López ha explicat que Ciutadans continuarà posant per davant les necessitats de la ciutat, fent una política útil per als veïns de tota Badalona.


Ciutadans presenta alegaciones a los presupuestos del PSC en el Ayuntamiento de Badalona

 

  • El portavoz, Juan Miguel López, explica que “las alegaciones de Cs inciden en el mantenimiento, la transparencia y la mejora de los servicios públicos”

 

El portavoz de Cs, Juan Miguel López, “ha presentado una decena de alegaciones a los presupuestos del Ayuntamiento de Badalona para 2019”. El pleno de este mes de enero llevará la aprobación definitiva del presupuesto, aprobado inicialmente con los votos del PSC, ERC y Guanyem Badalona en Comú (CUP).

 

El concejal de Cs Badalona, Juan Miguel López, ha explicado que en la elaboración del presupuesto de 2019 su formación no fue consultada sobre las necesidades del distrito 2 lo que provocó su dimisión. “El presupuesto de 2019 contiene 7 millones de euros para inversiones en la ciudad, sin incorporar una de las principales demandas de aquel distrito, la redacción de un proyecto para una nueva biblioteca, que daría servicio a 40.000 personas”. Por este motivo una de las alegaciones es destinar los recursos para el estudio y anteproyecto de esta biblioteca.

 

Además, el portavoz de Ciutadans, Juan Miguel López, ha solicitado destinar recursos para “mejorar la transparencia municipal o los servicios de recogida de residuos”. Concretamente se pide destinar recursos para tener una nueva página web municipal, asegurando la transparencia municipal, la navegación rápida, un nuevo diseño, y la interoperabilidad de ésta para adaptarla a la administración electrónica. En los servicios de recogida de residuos, se reclaman recursos para mejorar el servicio de deixallería municipal, y que los puestos de contenedores tengan información gráfica ampliada y adecuada con los días y horarios de recogida.

 

Finalmente, el portavoz de Cs, ha solicitado también “inversiones necesarias en el distrito 2, como la remodelación de algunos pipicans, arreglos de infraestructuras, mantenimiento de pistas deportivas y parques infantiles”. Juan Miguel López ha explicado que Ciutadans seguirá poniendo por delante las necesidades de la ciudad, haciendo una política útil para los vecinos de toda Badalona.