• El portaveu del Grup Municipal de Cs, Juan Miguel López, afirma que per a Ciutadans “la realització completa del lateral de la C-31 és una inversió prioritària”

 

Ciutadans (Cs) presenta una al·legació al pressupost ordinari i d’inversions del 2017, perquè s’inclogui una partida per “alliberar el sòl per on haurà de construir-se el lateral de la C-31, entre el carrer de Coll i Pujol i la rambla de Sant Joan”.
El portaveu del Grup Municipal de Cs, Juan Miguel López, ha explicat que  al gener l’Ajuntament va comprometre’s a aportar un milió d’euros i la Generalitat un altre milió, “per començar les intervencions previstes en l’ARE de Sant Crist”. L’annex d’inversions reals i el pressupost ordinari pel 2017, aprovat inicialment no contempla aquesta inversió.

Pel grup municipal de Ciutadans la realització completa del lateral de la C-31 “és una inversió prioritària”, pera això considerem que tal com es va comprometre l’Ajuntament, hauria d’assignar les partides pressupostàries pertinents per “construir el lateral de la C-31, entre el carrer de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan”.


Ciutadans reclama que se presupuesten las expropiaciones del lateral de la C-31 en Sant Crist

  • El portavoz del Grupo Municipal de Cs, Juan Miguel López, afirma que para Ciutadans “la realización completa del lateral de la C-31 es una inversión prioritaria”

Ciutadans (Cs) presenta una alegación al presupuesto ordinario y de inversiones del 2017, para que se incluya una partida para “liberar el terreno por donde se construirá el lateral de la C-31, entre la calle Coll i Pujol y la rambla de Sant Joan”.
El portavoz del Grupo Municipal de Cs, Juan Miguel López, ha explicado que en enero el Ayuntamiento se comprometió en aportar un millón de euros y la Generalitat otro millón, “para comenzar las intervenciones prevista en el ARE de Sant Crist. El anexo de inversiones reales y el presupuesto ordinario para el 2017, aprobado inicialmente no contempla esta inversión.
Para el grupo municipal de Ciudadanos la realización completa del lateral de la C-31 “es una inversión prioritaria”, por eso consideramos que tal como se comprometió el Ayuntamiento, debería asignar las partidas presupuestarias pertinentes para “construir el lateral de la C-31, entre la calle de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan”.