• El portaveu del Grup Municipal de Cs, Juan Miguel López, presenta una al·legació al pressupost sobre subvencions “per no afavorir el clientelisme”

El portaveu del Grup Municipal de Cs Badalona, Juan Miguel López, ha afirmat que “en els últims anys la partida de subvencions de l’ajuntament ha anat augmentant de manera notòria”, i en aquest sentit ha detallat que s’ha passat dels 775.414€ del 2015, als 1.106.284€ al 2016 i als 2.301.500€ durant aquest 2017. És per això que el grup municipal de Cs ha presentat una al·legació relacionada amb aquest tema.

López ha explicat que tot i que és necessari ajudar a les famílies i a les institucions sense ànim de lucre, s’ha de ser “escrupulosament transparent en la utilització del diner públic, i no pot ser emprat de manera laxa o amb fins polítics”. Per aquest motiu el grup municipal de Ciutadans proposa limitar aquesta partida a un percentatge màxim del pressupost ordinari de l’Ajuntament.


Cs Badalona alerta que el presupuesto de subvenciones se ha multiplicado por 3 en dos años

  • El portavoz del Grupo Municipal de Cs, Juan Miguel López, presenta una alegación al presupuesto sobre subvenciones “para no favorecer el clientelismo”

El portavoz del Grupo Municipal de Cs Badalona, Juan Miguel López, ha afirmado que “en los últimos años la partida de subvenciones del ayuntamiento ha ido aumentando de manera notoria”, y en este sentido ha detallado que se ha pasado de los 775.414€ del 2015, a los 1.106.284€ al 2016 y a los 2.301.500€ durante este 2017. Es por eso que el grupo municipal de Cs ha presentado una alegación relacionada con este tema.

López ha explicado que a pesar de que es necesario ayudar a las familias y a las instituciones sin ánimo de lucro, se tiene que ser “escrupulosamente transparente en la utilización del dinero público, y no puede ser empleado de manera laxa o con hasta políticos”. Por este motivo el grupo municipal de Ciutadans propone limitar esta partida a un porcentaje máximo del presupuesto ordinario del Ayuntamiento.