• El portaveu municipal de Cs, Juan Miguel López, critica que el govern “vulgui controlar la valoració de la ciutadania de les accions fetes, mitjançant la publicitat i la propaganda”

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Badalona, Juan Miguel López, ha criticat que “el govern hagi quasi quadruplicat la partida pressupostària de publicitat i propaganda”. Aquesta aplicació pressupostaria ha passat de 208.900 euros, en el pressupost inicial del 2016, als 755.271 euros en el pressupost inicial pel 2017. D’aquesta forma, segons López “s’intenta controlar l’opinió i valoració de la ciutadania pel que fa a la feina feta pel govern municipal”, ha lamentat.

Per aquest motiu Cs Badalona ha presentat una al·legació al pressupost del 2017, referida al “malbaratament dels ingressos municipals”. Juan Miguel López, ha indicat que “aquest govern, vol justificar la seva inacció mitjançant campanyes de propaganda i publicitat, que només son pantalles de fum per a la ciutadania”.


Ciutadans Badalona critica que el gobierno municipal casi cuadruplique el presupuesto municipal destinado a publicidad y propaganda

  • El portavoz municipal de Cs, Juan Miguel López, critica que el gobierno “quiera controlar la valoración de la ciudadanía de las acciones hechas, mediante la publicidad y la propaganda”

El portavoz de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Badalona, Juan Miguel López, ha criticado que “el gobierno haya casi cuadruplicado la partida presupuestaria de publicidad y propaganda”. Esta aplicación presupuestaría ha pasado de 208.900 euros, en el presupuesto inicial del 2016, a los 755.271 euros en el presupuesto inicial por el 2017. De esta forma, según López “se intenta controlar la opinión y valoración de la ciudadanía en cuanto al trabajo hecho por el gobierno municipal”, ha lamentado.

Por este motivo Cs Badalona ha presentado una alegación en el presupuesto del 2017, referida al “derroche de los ingresos municipales”. Juan Miguel López, ha indicado que “este gobierno, quiere justificar su inacción mediante campañas de propaganda y publicidad, que sólo son pantallas de humo para la ciudadanía”.