El grup municipal de Ciutadans Badalona en contra de la pujada d’un 5% de les taxes dels serveis de grua, dipòsit de vehicles i zona blava

  •  El portaveu de C’s, Juan Miguel López, ha presentat al·legacions “a la pujada de les taxes municipals proposta pel govern municipal de la CUP- ERC-ICV, amb el suport del PSC”

El grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Badalona ha presentat al·legacions a la pujada d’un 5% de les taxes municipals de: retirada i immobilització de vehicles de la via pública (grua), de permanència en el dipòsit de vehicles (dipòsit) i d’estacionament regulat amb horari limitat a la via pública (zona blava).

El portaveu de C’s a l’Ajuntament de Badalona, Juan Miguel López, ha assenyalat que “les taxes municipals han d’estar d’acord amb el cost del servei”. I ha explicat que la justificació tècnica del cost del servei de retirada de vehicles, “no té en compte per exemple, el cost estàndard del servei de grua”.

Entre els anys 2012 i 2015 els ingressos totals per aquests serveis han augmentat en més d’un 10%. “Ciutadans està a favor d’uns impostos i taxes justs que no tinguin afany recaptatori, per aquest motiu la nostra proposta és mantenir les taxes dels serveis de grua, dipòsit i zona blava” ha manifestat el regidor de C’s.


El grupo municipal de Ciutadans Badalona en contra de la subida de un 5% de las tasas de los servicios de grúa, depósito de vehículos y zona azul

  •  El portavoz de C’s, Juan Miguel López, ha presentado alegaciones “a la subida de las tasas municipales propuesta por el gobierno municipal de la CUP- ERC-ICV, con el apoyo del PSC”

El grupo municipal de Ciutadans (C’s) en el Ayuntamiento de Badalona ha presentado alegaciones a la subida de un 5% de las tasas municipales de: retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública (grúa), de permanencia en el depósito de vehículos (depósito) y de estacionamiento regulado con horario limitado a la vía pública (zona azul).

El portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Badalona, Juan Miguel López, ha señalado que “las tasas municipales deben estar en consonancia con el coste del servicio”. Y ha explicado que la justificación técnica del coste del servicio de retirada de vehículos, “no tiene en cuenta por ejemplo, el coste estándar del servicio de grúa”.

Entre los años 2012 y 2015 los ingresos totales por estos servicios han aumentado en más de un 10%. “Ciutadans está a favor de unos impuestos y tasas justos que no tengan afán recaudatorio, por este motivo nuestra propuesta es mantener las tasas de los servicios de grúa, depósito y zona azul” ha manifestado el concejal de C’s.

012